Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Bổ sung quy định về thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022

Bổ sung quy định về thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022

07/05/2022


Thông tư này bổ sung quy định về thu phí giám sát chứng khoán phái sinh như sau:

- Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): 10% doanh thu giá dịch vụ quản lý vị thế/giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ.

- Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở Giao dịch chứng khoán: 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tư 25 còn bổ sung thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với ngân hàng thanh toán, cụ thể:

- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm: 0,001% giá trị bù trừ, thanh toán ròng/ngày thanh toán, tối đa 01 triệu đồng/ngày.

- Đối với trái phiếu doanh nghiệp: 0,0001% giá trị bù trừ, thanh toán ròng/ngày thanh toán, tối đa 100.000 đồng/ngày.

Ngoài ra một số loại phí, lệ phí vẫn được giữ nguyên mức thu như: Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán 20 - 100 triệu đồng/giấy phép; lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán là 30 triệu đồng/giấy phép...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.