Quay về website thinhtrigroup.com

Hoạt Động Trung Tâm


17 tháng 07, 2020

Chúc mừng Đại hội toàn thể Trọng tài viên Thịnh Trí năm 2020

Hôm nay 17/07/2020 vào lúc 15:00 tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Thịnh Trí số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TPHCM đã diễn ra Đại hội toàn thể Trọng tài viên thường niên năm 2020 và hội thảo chuyên môn nghiệp vụ về đề tài "Căn cứ hủy phán quyết trọng tài và thực tiển áp dụng". Đại hội tập họp toàn thể trọng tài viên, hòa giải viên thương mại của Trung tâm và đã diễn ra thành công tốt đẹp.

17 tháng 07, 2020

Đại hội toàn thể Trọng tài viên Thịnh Trí năm 2020

Ngày 17/7/2020, Trung tâm Trọng tài Thương mại Thịnh Trí sẽ tổ chức Đại hội toàn thể Trọng tài viên thường niên năm 2020, đối tượng tham dự là trọng tài viên, hòa giải viên thương mại của trung tâm.

15 tháng 07, 2020

Hội thảo danh nghiệp cà phê Huba

Hội thảo danh nghiệp cà phê Huba