Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Đại hội toàn thể Trọng tài viên Thịnh Trí năm 2020

Đại hội toàn thể Trọng tài viên Thịnh Trí năm 2020

17/07/2020


Ngoài báo cáo về hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng 6 tháng cuối năm của Trung tâm Trọng tài Thương mại Thịnh Trí, đại hội lần này sẽ thông qua danh sách trọng tài viên, hòa giải viên thương mại; từng trọng tài viên, hòa giải viên thương mại.

Đồng thời, đại hội cũng sẽ trao quyết định kết nạp cho các trọng tài viên mới và phát thẻ trọng tài viên, hòa giải viên. Đặc biệt, trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra hội thảo chuyên đề “Căn cứ hủy phán quyết trọng tài và thực tiễn áp dụng”. 

Trung tâm Trọng tài Thương mại Thịnh Trí được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-BTP của Bộ Tư Pháp, có trụ sở tại quận 3, TP.HCM. Đây là tổ chức độc lập, uy tín về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài với đội ngũ trọng tài viên có kỹ năng chuyên môn về nghiệp vụ xét xử, đáp ứng mọi yêu cầu trong giải quyết tranh chấp thương mại theo pháp luật… 

Hiện Trung tâm Trọng tài Thương mại Thịnh Trí có gần 50 thành viên. 

Nguồn: Doanh Nhân Sài Gòn