Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/4/2024)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/4/2024)

20/04/2024


Hà Nội sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường thu hồi đất

Tại Quyết định 27/2024/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được bồi thường mà không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi, thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở, trong các trường hợp sau:

- Bị thu hồi toàn bộ đất ở;

- Bị thu hồi đất ở và diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở:

    Đối với khu vực các huyện, thị xã: diện tích đất ở còn lại nhỏ hơn 30m2;

    Đối với khu vực các quận: diện tích không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng công trình quy định tại Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nếu chủ đất đáp ứng đủ điều kiện trên thì được bồi thường bằng 01 căn hộ chung cư tái định cư, trừ trường hợp dự án có nhu cầu tái định cư bằng đất mà quỹ đất tái định cư trên địa bàn quận đảm bảo quy mô, diện tích tái định cư.

Chính sách mới có hiệu lực 20/4/2024

Chính sách mới có hiệu lực 20/4/2024 (Ảnh minh họa).

Thủ tục xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang

Nghị định 28/2024/NĐ-CP quy định về thủ tục xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang như sau:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai đề nghị xét tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

Trường hợp Thanh niên xung phong già, yếu hoặc đã hy sinh, từ trần thì do đại diện thân nhân đứng tên lập.

- Giấy tờ chứng minh là Thanh niên xung phong.

- Đối với trường hợp được công nhận là liệt sĩ thì hồ sơ đề nghị gồm Bản khai Thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ đã được công nhận là Liệt sĩ và bản sao y Bằng công nhận Liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công hoặc các giấy tờ xác nhận là liệt sĩ của cấp có thẩm quyền.

Nơi nộp hồ sơ:

- Trường hợp còn sống: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Thanh niên xung phong đăng ký cư trú

- Trường hợp đã hy sinh, từ trần: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú trước khi tham gia Thanh niên xung phong.

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Nguồn Luật Việt Nam.