Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính thức giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2024

Chính thức giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2024

02/07/2024


Cụ thể, tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Như vậy, việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

- Nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin,

- Nhóm hàng hóa, dịch vụ hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán,

- Nhóm hàng hóa, dịch vụ bảo hiểm,

- Nhóm hàng hóa, dịch vụ kinh doanh bất động sản,

- Nhóm hàng hóa, dịch vụ kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa

- Nhóm dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chính thức giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2024

Chính thức giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2024 (Ảnh minh họa).

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện chính sách bảo đảm đạt mục tiêu đề ra. Chịu trách nhiệm điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo nghị quyết của Quốc hội.

Nguồn Luật Việt Nam.