Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Có bị tịch thu xe dùng để cướp tài sản không?

Có bị tịch thu xe dùng để cướp tài sản không?

16/04/2022


Xe dùng làm phương tiện cướp tài sản được xác định là tang vật liên quan đến tội phạm và có thể bị tịch thu. Theo Điều 47 Bộ luật Hình sự về tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm cụ thế như sau:

2. Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp.

3. Vật, tiền là tài sản của người khác, nếu người này có lỗi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm, thì có thể bị tịch thu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Căn cứ theo quy định trên, nếu người cho mượn xe chứng minh được việc không biết mục đích mượn xe để đi cướp, thì xe trong trường hợp này sẽ không bị tịch thu.

Ngược lại, nếu biết rõ mục đích mượn xe để đi cướp mà vẫn cho mượn thì xe có thể bị tịch thu và người cho mượn còn phải chịu trách nhiệm hình sự.