Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Đã có Nghị định mới hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

Đã có Nghị định mới hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

24/10/2023


Theo đó, Nghị định 75 bổ sung thêm nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế là: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cụ thể:

- Thực hiện các quyền theo Điều 42 Luật Bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

- Được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế phát hiện có gia tăng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để kịp thời rà soát, kiểm tra xác minh, thực hiện giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Đã có Nghị định 75/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

Đã có Nghị định 75/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Nghị định này còn sửa đổi nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ. Theo đó, chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.