Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Đồng loạt thu phí tự động trên tất cả tuyến cao tốc từ 01/8/2022

Đồng loạt thu phí tự động trên tất cả tuyến cao tốc từ 01/8/2022

28/07/2022


Và để tiếp tục triển khai rộng rãi hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc khác, tại Thông báo số 186/TB-VPCP, Văn phòng chính phủ đã đặt ra nhiệm vụ đối với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương như sau:

    a) Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thành lắp đặt các làn thu phí còn lại trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc.

Như vậy, nếu đảm bảo đúng tiến độ, từ ngày 01/8/2022, tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước sẽ đồng loạt bỏ hình thức thu phí thủ công và chuyển sang sử dụng hệ thông thu phí tự động.

Đồng loạt thu phí tự động trên tất cả tuyến cao tốc từ 01/8/2022

Đồng loạt thu phí tự động trên tất cả tuyến cao tốc từ 01/8/2022.

Chú ý, phương tiện không dán thẻ chưa dán thẻ đầu cuối (thẻ thu phí tự động) thì sẽ không được đi qua trạm thu phí không dừng.

Do đó, nếu muốn di chuyển di chuyển thuận lợi trên các tuyến cao tốc kể từ ngày 01/8/2022, các phương tiện cần nhanh chóng dán đăng ký tài khoản và dán thẻ thu phí không dừng VETC hoặc Epass.

Nguồn Luật Việt Nam.