Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản tham nhũng đạt trên 60%

Nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản tham nhũng đạt trên 60%

23/11/2021


Ngày 18/11/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1944/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Theo đó, một trong những mục tiêu, yêu cầu cụ thể của Chương trình là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng, cụ thể như sau:

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng, tiêu cực.

- Nâng tỷ lệ giải quyết và kết thúc điều tra các vụ án tham nhũng năm sau cao hơn năm trước; nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%. 

- Đảm bảo 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đều được chuyển ngay đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, để đạt được những mục tiêu trên, Chương trình đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng sau:

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng,...

- Nâng cao chất lượng công tác điều tra, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án hình sự, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, những vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. 

- Tăng cường các biện pháp chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, nghiêm cấm bức cung, dùng nhục hình. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.