Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Ô tô được mua bảo hiểm xe có thời hạn đến 3 năm

Ô tô được mua bảo hiểm xe có thời hạn đến 3 năm

13/09/2023


Trước đây, thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với xe máy tối thiểu là 01 năm và tối đa là 03 năm, đối với ô tô tối thiểu là 01 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ.

Tuy nhiên trên thực tế, chu kỳ đăng kiểm của xe ô tô thường khá ngắn, không phải xe ô tô nào cũng được mua bảo hiểm đến 03 năm.

Theo quy định mới tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 67, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, xe máy đều có thời hạn tối thiểu là 01 năm và tối đa là 03 năm.

Như vậy hiện nay, hầu hết ô tô đều có thể đăng ký mua bảo hiểm bắt buộc với thời hạn lên đến 03 năm.

Riêng các trường hợp sau thì bảo hiểm có thời hạn dưới 01 năm:

- Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông tại Việt Nam d01 năm.

- Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ 01 năm theo quy định của pháp luật.

- Xe cơ giới thuộc đối lượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Ô tô được mua bảo hiểm xe có thời hạn đến 03 năm

Ô tô được mua bảo hiểm xe có thời hạn đến 03 năm (Ảnh minh họa).

Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới, chủ xe cơ giới cũ có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm hoàn phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm kể từ thời điểm hợp đồng bảo hiểm chấm dứt.

Nghị định 67/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/9/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.