Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Sửa đổi thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài sử dụng tại Việt Nam

Sửa đổi thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài sử dụng tại Việt Nam

13/05/2024


Ngày 02/5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 07/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Theo đó, thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam được sửa đổi như sau:

- Người đề nghị công nhận văn bằng cung cấp các thông tin về văn bằng và tải hồ sơ lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo và thực hiện thanh toán lệ phí theo quy định.

- Hồ sơ bao gồm:

    Bản sao văn bằng/bản sao từ sổ gốc cấp văn bằng đề nghị công nhận kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt;

    Bản sao phụ lục văn bằng/bảng kết quả học tập kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt;

    Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ có liên quan trực tiếp (nếu có);

    Minh chứng thời gian học ở nước ngoài (nếu có): Quyết định cử đi học và tiếp nhận của đơn vị quản lý lao động; hộ chiếu, các trang thị thực có visa, dấu xuất nhập cảnh phù hợp với thời gian du học hoặc giấy tờ minh chứng khác;

    Văn bản ủy quyền xác minh thông tin về văn bằng (nếu đơn vị xác thực yêu cầu).

Sửa đổi thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài sử dụng tại Việt Nam (Ảnh minh họa).

Trong 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng trả kết quả công nhận văn bằng cho người đề nghị công nhận văn bằng.

Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài, thời hạn trả kết quả công nhận văn bằng không vượt quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng.

Cơ sở giáo dục đại học tự đánh giá văn bằng để sử dụng trong hoạt động đào tạo lập hồ sơ đánh giá văn bằng và lưu trữ theo quy định.

Thông tư 07/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 02/11/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.