Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Thanh toán liên ngân hàng từ 500 triệu phải dùng dịch vụ thanh toán giá trị cao

Thanh toán liên ngân hàng từ 500 triệu phải dùng dịch vụ thanh toán giá trị cao

27/06/2024


Theo đó, Điều 10 quy định về sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia như sau:

- Lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao.

- Lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng có thể sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc dịch vụ thanh toán giá trị thấp.

- Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ phải sử dụng dịch vụ thanh toán ngoại tệ.

Thanh toán từ 500 triệu đồng phải dùng dịch vụ thanh toán giá trị cao

Thanh toán từ 500 triệu đồng phải dùng dịch vụ thanh toán giá trị cao (Ảnh minh họa).

Về thanh toán nợ trong Hệ thống thanh toán liên ngân hàng Quốc gia, Điều 9 Thông tư này hướng dẫn:

- Thanh toán nợ giữa các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải có hợp đồng ủy quyền trước.

- Thanh toán nợ giữa các thành viên là đơn vị Ngân hàng Nhà nước với các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản thỏa thuận trước.

- Hợp đồng ủy quyền hoặc văn bản thỏa thuận về việc thanh toán Nợ giữa các thành viên phải bao gồm tối thiểu các yếu tố sau:

    + Hạn mức tối đa trong ngày được thanh toán Nợ giữa các thành viên;

    + Hạn mức tối đa của một lệnh thanh toán Nợ không cần xác nhận nợ;

    + Thời hạn hiệu lực của hợp đồng ủy quyền hoặc văn bản thỏa thuận.

Thông tư 08/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.