Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Thuế VAT của nhiều mặt hàng, dịch vụ về mức 10%

Thuế VAT của nhiều mặt hàng, dịch vụ về mức 10%

30/12/2022


Tại Nghị quyết 43/2022/QH15, Quốc hội đã thông qua chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế VAT 10%, tức còn 8%.

Tuy nhiên quy định này cũng loại trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuế VAT của nhiều mặt hàng, dịch vụ về mức 10%

Thuế VAT của nhiều mặt hàng, dịch vụ về mức 10%

Để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP, trong đó nêu rõ thời điểm áp dụng chính sách giảm thuế VAT là kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Như vậy, sang đến ngày 01/01/2023, các loại hàng hóa, dịch vụ trước đó được giảm thuế VAT sẽ quay trở lại mức thuế cũ là 10%.

Nguồn Luật Việt Nam.