Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tiếp tục hỗ trợ người lao động vì Covid-19 đã nộp hồ sơ đúng hạn

Tiếp tục hỗ trợ người lao động vì Covid-19 đã nộp hồ sơ đúng hạn

15/08/2022


Theo đó, khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này nêu rõ:

    1. Sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24 tháng 9 năm 2021 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Theo quy định này, những người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn sẽ tiếp tục được hỗ trợ tiền từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021. Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 03, các đối tượng người lao động được hỗ trợ gồm:

- Người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30/9/2021 mà không phải người đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên…

- Người đã dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp bởi nguyên nhân chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc từ 11/01/2020 - 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu mà không phải người hưởng lương hưu hàng tháng.

Tiếp tục hỗ trợ người lao động vì Covid-19 đã nộp hồ sơ đúng hạn
Tiếp tục hỗ trợ người lao động vì Covid-19 đã nộp hồ sơ đúng hạn.

Theo Nghị quyết mới, thời hạn hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động chậm nhất là ngày 10/9/2022.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/8/2022.

Nguồn Luật Việt Nam.