Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Từ 01/01/2025: Không xác thực sinh trắc học sẽ không thể giao dịch online

Từ 01/01/2025: Không xác thực sinh trắc học sẽ không thể giao dịch online

09/07/2024


Căn cứ theo quy định tại hai Thông tư 17/2024/TT-NHNN, Thông tư 18/2024/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ban hành mới đây thì từ 01/1/2025 nếu không xác thực sinh trắc học sẽ không thể giao dịch online.

Theo đó, tại Khoản 5 Điều 17 Thông tư 17/2024/TT-NHNN có quy định ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi hướng dẫn khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán phải đảm bảo một trong những nguyên tắc như:

- Phạm vi sử dụng và hạn mức giao dịch theo từng đối tượng khách hàng phù hợp với quy định về quản lý rủi ro và thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

- Có đủ thông tin cần thiết để kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết.

- Chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi đã hoàn thành việc đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản hoặc người đại diện (đối với khách hàng cá nhân) hoặc người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức) với:

    + Dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ CCCD hoặc thẻ căn cước của người đó đã được xác thực chính xác hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

    + Dữ liệu sinh trắc học được thu thập thông qua gặp mặt trực tiếp người đó đối với trường hợp là người nước ngoài không sử dụng danh tính điện tử, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

    + Dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và kiểm tra

    + Dữ liệu sinh trắc học của người đó được lưu trong CSDL quốc gia về dân cư trong trường hợp sử dụng thẻ căn cước công dân không có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa…

Từ 01/01/2025: Không xác thực sinh trắc học sẽ không thể giao dịch online

Từ 01/01/2025: Không xác thực sinh trắc học sẽ không thể giao dịch online. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, tại Khoản 6 Điều 16 Thông tư 18/2024/TT-NHNN cũng nêu rõ, thẻ chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử khi đã hoàn thành việc đối chiếu thông tin khớp đúng với giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2025 (ngày 02 quy định trên hiệu lực thi hành) nếu khách hàng không thực hiện cung cấp dữ liệu sinh trắc học, đồng thời chưa được kiểm tra đối chiếu thì sẽ bị dừng toàn bộ các giao dịch trực tuyến. Trường hợp có nhu cầu thì chỉ có thể trực tiếp đến ngân hàng để thực hiện giao dịch.

Nguồn Luật Việt Nam.