Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Từ 01/8/2022, chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC

Từ 01/8/2022, chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC

21/07/2022


Theo đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí một dừng (sử dụng tiền mặt), Thủ tướng yêu cầu:

-  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chỉ đạo dán thẻ định danh với toàn bộ xe ô tô thuộc phạm vi quản lý; không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) kể từ ngày 01/8/2022.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tổ chức tốt công tác dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông; khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật; nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông...

- Bộ Công an chỉ đạo xử phạt nghiêm đối với phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự giao thông.

Đặc biệt trong giai đoạn sau ngày 01/8/2022 - khi các trạm thu phí chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC và chỉ được duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp tại mỗi trạm thu phí.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

- Chủ phương tiện và người điều khiển khẩn trương thực hiện dán thẻ định danh và thực hiện đầy đủ điều kiện để tham gia dịch vụ thu phí ETC nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí ETC.

Không điều khiển phương tiện giao thông chưa đủ điều kiện thu phí ETC đi vào các làn thu phí ETC gây ách tắc giao thông.

Nguồn Luật Việt Nam.