Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Từ 01/9/2022, gửi đồ qua xe khách phải khai số CCCD của mình và người nhận

Từ 01/9/2022, gửi đồ qua xe khách phải khai số CCCD của mình và người nhận

08/08/2022


Đây là nội dung mới đáng chú ý được nêu tại Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Cụ thể, Nghị định 47/2022 bổ sung điểm đ vào khoản 3 Điều 11 Nghị định 10/2020 như sau:

    đ) Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hoá không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hoá cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về: Tên hàng hoá, cân nặng (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận.

Gửi đồ qua xe khách phải khai số CCCD của mình và người nhận

Gửi đồ qua xe khách phải khai số CCCD của mình và người nhận (Ảnh minh họa).

Đây là quy định hoàn toàn mới nhằm kiểm soát hoạt động vận chuyển hóa của các đơn vị vận chuyển hành khách bằng xe ô tô.

Theo đó khi gửi đồ qua xe khách, người gửi sẽ phải cung cấp chính xác thông tin về tên của hàng hoá, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và số điện thoại của cả người gửi và người nhận.

Nghị định này có hiệu lực từ 01/9/2022.

Nguồn Luật Việt Nam.